?

Log in

No account? Create an account
Film - Strawberry fields forever [entries|archive|friends|userinfo]
Strawberry fields forever

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Film [Oct. 17th, 2004|05:20 pm]
Strawberry fields forever
Laatst ben ik naar de bioscoop geweest. We gingen naar "Ellis in Glamourland" Eigenlijk was 'ie best heel leuk voor een Nederlandse film! Ik ging samen met K. Hij schrok een beetje, want er zaten bijna alleen maar vrouwen in de zaal!!! (veel 30 en 40 plussers, het leek wel of we bij de Libelle club zaten) Er zaten maar drie mannen. (we hebben geteld) Bij vlagen heb ik echt hard gelachen om de film! Maar er zaten ook wel tenenkrommende scènes in, kan ik niet goed uitleggen. Toch een gezellige feel good movie. Ik vond de film in ieder geval 1.000 keer beter dan "Liever verliefd", want daar vond ik het einde té onrealistisch.


Linda zou alleen wel wat minder botox mogen gebruiken?
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lonna
2004-10-17 09:35 am (UTC)
ik heb de film subiet geboycot toen ik Mevrouw de Mol op hoorde scheppen over de jas van konijnenbont die ze bij de premiere droeg.

bah!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: stargrrrl
2004-10-17 01:12 pm (UTC)
Wat een harteloze trut die Linda!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: desiree_wazzup
2004-10-18 12:39 am (UTC)
hmmm mij lijkt ie voor een nederlandse film redelijk..maar ik ga er niet heen :)
(Reply) (Thread)